Lexmark X2530 All-In-One driver download miễn phí (ver. 1.­0.­17.­1)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Lexmark X2530 All-In-One driver cho Tất cả trong một (đa chức năng).

All-In-One (ver. 1.­0.­17.­1) EXECUTABLE SELF-EXTRACTING phát hành 2007.04.17.

File được download 1 lần và được xem 446 lần.

Loại Tất cả trong một (đa chức năng)
Hãng Lexmark
Thiết bị X2530
Hệ điều hành Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit
Phiên bản 1.­0.­17.­1
Kích thước file 124.62 Mb
Loại file EXECUTABLE SELF-EXTRACTING
Phát hành 2007.04.17
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Lexmark X2530 All-In-One driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Driver for Windows XP 64bit,­ Vista 64bit

Driver Tất cả trong một (đa chức năng) Lexmark X2530 phổ biến:

Driver Lexmark Tất cả trong một (đa chức năng) phổ biến: